Posts Tagged ‘Sort’

Els Pallars, 14 d’octubre: LA BIOMASSA BAIXA UN 40% LA DESPESA ENERGÈTICA A L’ESCOLA DE SORT

dimarts , octubre 14th, 2014

La instal·lació de la caldera de biomassa a l’escola Àngel Serafí i Casanovas de Sort durant les obres de modificació i ampliació del centre ha ajudat a reduir un 40% la despesa energètica.

A més també s’ha instal·lat un nou sistema del circuit d’encesa que fa que automàticament es reguli segons la calor.

Sort forma part dels ajuntaments que a través de la Diputació de Lleida han optat per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i han obtingut un ajut per finançar la instal·lació de biomassa.

La intal·lació està connectada amb l’institut, de manera que en un futur pròxim es preveu que també s’escalfi amb biomassa.
A més l’obtenció de la biomassa és una sortida econòmica per a la comarca.

A banda de la gestió de boscos això també ajuda a la creació de llocs de treball.

Parlen al vídeo: LLÀTZER SIBÍS, Alcalde de Sort